Tengilimoğlu, Engin, ve Yüksel Öztük. 2021. “Gezi Ve İş Amaçlı Seyahatlerde Fiyat Adaleti Ve Tüketim Duygularının Olumlu Yorum Yapma Niyeti Üzerine Etkisi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (3):1815-32. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.821.