Aykaç, Emre, ve Mehmet Tekeli. 2021. “Yerel Halkın Turizm Gelişimine Yönelik Tutumu: Çorum İli Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (3):1874-95. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.824.