Akın, Aliye, Adnan Akın, Mehtap Baş, ve Halil İbrahim Karakan. 2021. “Pandemi Döneminde TaTuTa Çiftliklerinin Uyguladığı Stratejiler”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (3):1896-1911. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.825.