Baytok, Ahmet, ve Mehmet Boyraz. 2021. “Otel İşletmelerinde Çevre Yönetim Sistemi Engelleyicileri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (3):1927-44. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.827.