Çimenci, Mine, ve Ahu Yazıcı Ayyıldız. 2021. “Pamukkale’de Faaliyet Gösteren 4 Ve 5 Yıldızlı Termal Otel İşletmelerine Yönelik EŞikayetlerin İncelenmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (3):1945-60. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.828.