İflazoğlu, Nurhayat, İpek Itır Can, Mehmet Nur, ve Eymen Cevent Nisani. 2021. “Covid 19 Pandemisi Sürecinde Turizm Eğitimi Alan Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Ve Turizm Sektörüne Yönelik Algıları Üzerine Bir Araştırma: Hatay Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (3):1982-2001. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.830.