Güven, Ebru Özlem, Ayşegül Çay, Ramazan Özavcı, ve Abdulmenaf Korkutata. 2021. “Pandemi Döneminde Boş Zamanı Değerlendirme Davranışlarının Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (3):2017-35. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.832.