Özdemir, Fatih, ve İsmail Demirci. 2021. “Presenteizmin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Adana İlinde Faaliyet Gösteren Yiyecek-İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (3):2049-66. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.834.