Çavuşgil, Bilge, ve Sena Erden Ayhün. 2021. “Hizmet Kalitesi Ve Müşteri Tatmininin Tekrar Satın Alma Niyetine Etkisi: Z Kuşağı Kahve Dükkânı Müşterileri Üzerine Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (3):2067-85. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.835.