Özmen Arısoy, Nazlı, Ercan İnce, ve Atınç Olcay. 2021. “Mutfak Departmanı Personelinin Kişisel Hijyen Bilgi Ve Uygulamaları: Şanlıurfa İli Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (3):2086-2106. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.836.