Toker, Arzu. 2021. “Yayımla Veya Yok Ol! Rekreasyon Yönetimi Araştırmaları Nereye Gidiyor? Bibliyometrik Bir Değerlendirme”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (3):2107-26. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.837.