Çelen, Onur, ve Muharrem Tuna. 2021. “Konaklama İşletmelerindeki Kadın Çalışanların Kraliçe Arı Sendromu Algılarının Ölçülmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (3):2127-48. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.838.