Uçar, Ömür, ve Mustafa Kırhasanoğlu. 2021. “Doğu Karadeniz’deki 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Müşteri Şikâyetlerinin İncelenmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (3):2149-65. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.839.