Özkan, Çiğdem, ve Barış Yeşildağ. 2021. “Covid-19 Salgınının Turist Rehberliği Mesleği Üzerine Etkileri: Çanakkale Rehberler Odası Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (3):1603-15. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.809.