Eren, Serdar, ve Tansu Elif Dinç. 2021. “Kültürel Miras Turizminde Somut Varlıklara Yönelik Koruma Stratejileri: Eskişehir Yazılıkaya Anıtı Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (4):2274-99. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.872.