Çelik, Sabri, Nurullah Kart, ve Mustafa Sandıkcı. 2021. “Yerel Restoran İşletmecilerinin Afyonkarahisar’ın ”UNESCO Gastronomi Şehri“ Unvanına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (4):2300-2319. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.873.