Sunar, Halil, ve Alper Ateş. 2021. “Konaklama İşletmeleri Hakkında Yapılan Çevrimiçi Değerlendirmelerin Tüketici Tutum Kararsızlığındaki Rolü Ve Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (4):2347-66. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.875.