Karamustafa, Kurtuluş, ve Mustafa Yılmaz. 2021. “Turizm Eğitimi Veren Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğretim Stratejilerinin Değerlendirilmesi: Kayseri İli Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (4):2466-91. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.881.