Deveboynu, Alp, ve Bayram Kanca. 2021. “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Otel İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (4):2542-57. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.885.