Deveci, Bahar. 2021. “Profesyonel Şef Adaylarının Olası Benliklerinin Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (4):2592-2612. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.888.