Kodaş, Davut, Erdal Öztürk, ve Sezen Deniz. 2021. “Turizmin Etkilerine Yönelik Yerel Halkın Algıları, Turizm Gelişim Desteği Ve Yaşam Tatmini İlişkisi: Mardin Odaklı Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (4):2613-29. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.889.