Çiçek, Dönüş, ve Erdem Korkmaz. 2021. “Doğa Temelli Turizme Katılan Bireylerin Çevre Yaklaşımlarının İncelenmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (4):2666-82. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.892.