Türkay, Kaan, ve Melih Kabadayı. 2021. “Türkiye’de Turizm Finansmanı Teorik Alanının Gelişimi: Bibliyometrik Bir İnceleme”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (4):2703-22. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.894.