Tekin Özbek, Özlem, ve Eda Öz Çelikbaş. 2021. “Somut Olmayan Kültürel Miras Temalı Turistik Aktivitelerin Terapötik Etkisi: Bursa Karagöz Müzesi Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (4):2723-36. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.895.