Aksöz, Emre Ozan, ve Gönül Çay. 2022. “Müzelerde Algılanan Hizmet Kalitesinin Ve Destinasyon İmajının Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi: Eskişehir Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (1):1-23. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.937.