Özen, İbrahim Akın. 2022. “Lüks Turizm Kapsamında Butik Otellerin Değerlendirilmesi: Kapadokya Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (1):24-39. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.938.