Kılıç, Binali, ve Emel Gönenç Güler. 2022. “Hatıra Paranın Gastronomi Temalı Yaratıcı Kentlerin Pazarlanmasındaki Rolü: Gastronomi Şehri Afyonkarahisar Türkiye Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (1):87-105. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.942.