Hoş, Kübra, ve Ebru Zencir Çiftçi. 2022. “Tüketicilerin Yaşam Tarzı Ve Gıda Neofobi Eğilimi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (1):139-62. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.945.