Küçük, Ecem, ve Gencay Saatcı. 2022. “Yerel Etkinliklerde Gastronomi Mirasının Yaşatılması Üzerine Bir Araştırma: Çanakkale Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (1):184-201. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.947.