İnanır, İbrahim, ve Nuray Tetik Dinç. 2022. “Turist Rehberlerinde Duygusal Emek Ve İş-Aile Çatışması İlişkisi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (1):227-48. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.949.