Avcıkurt, Cevdet, ve Semahat Göker. 2022. “Turist Rehberliği Öğrencilerinin Sosyal Etkileşim Kaygısı Üzerine Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (1):249-65. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.950.