Ünal, Ahmet, ve Muhammed Taş. 2022. “Tüketicilerin Sosyal Medya Üzerinden Yerel Gıda Ürünü Satın Almayı Kabullerine Yönelik Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (1):321-43. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.954.