Mancı, Ali Rıza. 2022. “Yer Bağlılığı Ve Topluluk Katılımının, Yerel Halkın Kültürel Miras Alanlarına Yönelik Algısı Ve Turizm Gelişimine Desteği Üzerindeki Etkisi: Göbeklitepe”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (3):806-24. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1090.