Doğan, Hatice, ve Hakan Akyurt. 2022. “TOPSIS Ve GİA Yöntemleriyle Finansal Performans Ölçümü: Bir Otel Uygulaması”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (4):914-30. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1131.