Kula, Mehmet Emirhan, ve Nagehan Öner. 2022. “Örgütsel Psikolojik Sermayenin Duygusal Emek Üzerine Etkisinde Gelişim Kültürünün Aracı Rolü: Sağlık Turizmi Yetki Belgesine Sahip Hastanelerde Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (4):1004-26. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1136.