Zengin, Burhanettin, Burhanettin Zengin, ve İsmail Koç. 2022. “Türkiye’deki Siyasi Partilerin Turizm Politikalarının İncelenmesi: Parti Programlarına Yönelik İçeriklerin Betimsel Analizi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (4):1068-90. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1139.