Şahin, Haydar, ve Günseli Güçlütürk. 2022. “İzmir’de Yöresel Ve Coğrafi İşaretli Yiyecek Ve İçeceklerin Menülerde Yer Verilme Durumu”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (4):1180-98. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1145.