Değişgel, Sedat. 2023. “Adana’nın İnanç Turizmi Potansiyeli Ve Yerel Halkın İnanç Turizmi Ile İlgili Görüşleri”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 7 (1):122-40. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1200.