Salı Öztürk, Shırın, ve Ayşe Sünnetçioğlu. 2023. “Yavaş Şehir Algısı Ve Turizmin Etkilerinin Yerel Halkın Yaşam Doyumuna Etkisi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 7 (1):141-60. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1201.