Açıksözlü, Övgü, ve İlbey Varol. 2023. “Dünya Dışında Turistik Bir Gezi: Uzay Turizmine Yönelik Metafor Analizi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 7 (3):385-401. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1282.