Sancar, Tekin. 2023. “Termal Sağlık Turizminde Destinasyon İmajı, Destinasyon Memnuniyeti Ve Destinasyon Sadakati Arasındaki İlişkiler”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 7 (3):465-79. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1287.