Ramadanoğlu, Elif, ve Ecem İnce Karaçeper. 2024. “Bosna Hersek Boşnak Göçmenlerinin Mutfak Kültürü Ve Sofra Gelenekleri: İstanbul İli Pendik, Kartal Ve Bayrampaşa İlçeleri Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 8 (1):1-23. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1375.