Uzun, Mesud, ve Selda Uca. 2024. “Müze Ziyaretçi Deneyimi Ve Destinasyon İmajı Ölçeklerinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 8 (1):24-40. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1376.