Özüçağlıyan, Mehmet Ömer. 2024. “İstanbul'U Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Destinasyon İmajı Algısının Demografik Faktörler Açısından İncelenmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 8 (1):41-61. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1377.