Çılgınoğlu, Hakkı. 2024. “Etnik Restoranların Hizmet Kalitesinin Önem Performans Analizi Ile Değerlendirilmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 8 (1):62-77. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1378.