Adamış, Emel, Sezi Aydın, ve Muharrem Tuna. 2024. “İznik’te İnanç Turizminin Paydaşlar Açısından Değerlendirilmesi: GZFT Yaklaşımı Ile Stratejik Bir Analiz”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 8 (2):78-95. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/701.