Erdoğan Tarakçı, İnci, ve Kübra Pektaş. 2024. “Mersin İlinde Tatil Deneyimine Sahip Bireylerin Sürdürülebilirlik Farkındalıklarının İncelenmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 8 (2):115-33. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/703.