Özdemir Yılmaz, Gülay, ve Doğancan Bostan. 2024. “Balıkesir İlinin Kültürel Miras Değerlerinin Bilinirliğine Yönelik Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 8 (2):134-49. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/704.