Köroğlu, Ahmet, Özlem Köroğlu, ve İpek Asmadili. 2021. “Turizm Rehberliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Belirlenmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (3):559-74. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/86.