Bayrakdaroğlu, Funda, ve Pınar Eldem Çulhaoğlu. 2021. “Uluslararası Turist Rolü Tipolojisinin Kuşaksal Bağlamda Analizi: Bir Bölümlendirme Önerisi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (3):745-58. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/97.